2/6/17

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΓΓΕΛΙΑ    
H  OLYMPIA ELECTRONICS S.A. ζητεί για το
Υποκατάστημα της στην Αθήνα
Διευθυντή Λειτουργιών Υποκαταστήματος
κωδικός θέσης “ΒΟΜ”


Ο/Η κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει:
 • Ηλικία: 33-45 ετών
 • 1ο πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
 • 2ο πτυχίο ή μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Εμπειρία από θέση Μηχανικού Πωλήσεων (τουλάχιστον 3 χρόνια)
 • Εμπειρία ως προϊστάμενος τμήματος (τουλάχιστον 3 χρόνια)
 • Γνώση κατάρτισης επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plans) και διαχείρισης Ανθρώπινου δυναμικού
 • Εμπειρία στον κλάδο του Ηλεκτρολογικού υλικού θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως
 • Καλή Γνώση Αγγλικών
 • Καλή Γνώση Η/Υ
 Η  Εταιρεία προσφέρει:
 • Συνεχή εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη
 • Σύγχρονο & επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας
 • Εξωστρεφή προσανατολισμό

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΤΗΛ: 23530-51200 (ΕΣΩΤ: 203)