26/5/17

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

H  OLYMPIA ELECTRONICS S.A.
Ζητεί για τις κεντρικές εγκαταστάσεις  της στην Μεθώνη Πιερίας
 SOFTWARE  DEVELOPER
κωδικός θέσης “SDV”Ο/Η κατάλληλος υποψήφιος θα στελεχώσει το τμήμα προγραμματισμού της Διεύθυνσης μηχανογράφησης της εταιρείας 

 • Ανάπτυξη νέων εφαρμογών Windows/Web
 • Βελτιστοποίηση λογισμικού
 • Εμπειρία σε διαχείριση επιχειρησιακού λογισμικού (ERP)
 • Γνώση digital and social media email marketing και direct mail
 • Εμπειρία σε διαχείριση Business Intelligent συστημάτων 
 • Γνώση προγραμματισμού σε NET/ Win Forms

Απαραίτητα προσόντα / γνώσεις:

 • Visual Studio 2008 (ή νεότερο)  Microsoft .NET (C#) 
 • Java
 • SQL server
 • Πολύ καλή γνώση σε Βάσεις δεδομένων
 • Γνώση Crystal Reports XI και XML
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους
 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ με κατεύθυνση στην Πληροφορική ή σχετικό αντικείμενο

Επιθυμητά προσόντα:

 • Επιπλέον προσόντα η γνώση και δημιουργία apps για πλατφόρμα Androis και iOs
Αντικείμενο της θέσης είναι:
 • Υποστήριξη των χρηστών και των συστημάτων πληροφορικής
 • Συνεχής και αδιάλειπτη λειτουργία των συστημάτων
 • Επικοινωνία με εξωτερικούς και εσωτερικούς συνεργάτες
 • Η θέση αναφέρεται στην Διοίκηση της εταιρείας

Η  Εταιρία προσφέρει:
 • Συνεχής εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη
 • Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΤΗΛ: 23530-51200 (ΕΣΩΤ: 203)