10/2/11

ΕΡΓΑΣΙΑ

Από 10 Μαρτίου οι αιτήσεις στο πρόγραμμα «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα Επιχειρήσεων»
Στις 10 Μαρτίου ξεκινά η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα του υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων», ύψους 30 εκατ. ευρώ. Η προθεσμία για τις αιτήσεις λήγει στις 24 Μαΐου. Με το συγκεκριμένο σχέδιο ενισχύονται επενδύσεις προϋπολογισμού από 30.000 έως 250.000 ευρώ και το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται από 40% έως 45% για κάθε επιχείρηση, ανάλογα με το μέγεθός της και έως 50% για κάθε μικρομεσαία επιχείρηση εάν συμμετέχει σε κοινοπρακτικό σχήμα. Η χρηματοδότηση καλύπτει ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων όπως μηχανολογικό εξοπλισμό, δαπάνες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, αναβάθμιση προϊόντων και συσκευασίας, προώθηση προβολής καθώς επίσης και ενέργειας προστασίας ή απόκτησης πατεντών. Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 18 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης στο πρόγραμμα, με δυνατότητα 6μηνης παράτασης. Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, μέσω των διαδικτυακών τόπων του ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης και του υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Πότε θα ισχύει το αυτόφωρο για φορολογικές οφειλές
Στην αναδιατύπωση των διατάξεων για το αυτόφωρο προχώρησε το υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, η διαδικασία του αυτοφώρου για όσους χρωστούν ΦΠΑ θα ισχύει για διάστημα 20 μηνών, αν πρόκειται για οφειλή έως 75.000 ευρώ, και 5 ετών, αν το ποσό είναι μεγαλύτερο. Προβλέπεται ειδικότερα ότι για τη µη απόδοση ΦΠΑ ο παραβάτης θα µπορεί να συλληφθεί σε χρόνο που αντιστοιχεί στο ένα τρίτο του προβλεπόµενου χρόνου παραγραφής του αδικήµατος. Aν δηλαδή πρόκειται περί πλημμελήματος, θα μπορεί να συλληφθεί ανά πάσα στιγµή μέσα σε διάστημα 20 μηνών από την παρέλευση της τετράµηνης προθεσµίας που έχει στη διάθεσή του για την καταβολή της οφειλής.

 

Μέσω της τραπεζικής οδού οι συναλλαγές αξίας άνω των 3.000 ευρώ

Υποχρεωτικά μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτα, είτε µε τραπεζική επιταγή θα γίνονται από την 1η Απριλίου οι συναλλαγές αξίας άνω των 3.000 ευρώ. Ο τελευταίος φορολογικός νομός (Απρίλιος 2010) προέβλεπε την υποχρεωτική εξόφληση µέσω κάρτας ή επιταγής των συναλλαγών των καταναλωτών όταν το ποσό υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ. Μετά από αντιδράσεις το υπουργείο Οικονομικών αναθεώρησε την απόφαση δίνοντας περίοδο προσαρμογής. Έτσι, κατά τους πρώτους µήνες εφαρµογής του το µέτρο θα αφορά συναλλαγές άνω των 3.000 ευρώ και µόνο από την 1η Ιανουαρίου 2012 να ισχύσει το όριο των 1.500 ευρώ.