3/5/12

Δημήτρης Λακασάς: Ο ιδιωτικός τομέας θα πάρει την κατάσταση στα χέρια του για την ενίσχυση της εθνικής εξωστρέφειας και της ανάπτυξηςΗ ενότητα ΙΙ με θέμα την «Εθνική Στρατηγική Εξαγωγών» ξεκίνησε με την παρουσίαση του Προέδρου του ΣΕΒΕ, κ. Δημήτρη Λακασά. Ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ, με κεντρικό μήνυμα «Παράγω & Εξάγω:
 Ο ιδιωτικός τομέας θα πάρει την κατάσταση στα χέρια του για την ενίσχυση της εθνικής εξωστρέφειας και της ανάπτυξης», παρουσίασε στους συμμετέχοντες του συνεδρίου την πρόταση του ΣΕΒΕ για την Εθνική Στρατηγική Εξαγωγών. Στην Α’ ενότητα της ομιλίας του, παρουσίασε τους 12 βασικούς πυλώνες της Στρατηγικής Εξαγωγών και συγκεκριμένα: 1) Νέο Οικονομικό Μοντέλο «Παράγω & Εξάγω», 2) brand repositioning, 3) Ενίσχυση ρευστότητας, 4) Τραπεζικός τομέας, 5) Προσέλκυση – Ενίσχυση επενδύσεων, 6) Μείωση γραφειοκρατίας και διοικητικού κόστους των επιχειρήσεων, 7) Δραστική συρρίκνωση του δημόσιου τομέα, 8) Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, 9) Ενίσχυση έρευνας & καινοτομίας μέσα στις επιχειρήσεις, 10) Υιοθέτηση flat tax rate (15%), 11) Αναδιάρθρωση του ΕΣΠΑ, 12) Πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών – εντονότερος έλεγχος & εποπτεία της αγοράς.
Στην Β’ Ενότητα της ομιλίας του ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ παρουσίασε την πρόταση του ΣΕΒΕ για τη δημιουργία μιας «Γενικής Γραμματείας Εξωστρέφειας» (Γ.Γ.Εξ.), η οποία θα είναι υπεύθυνη για την χάραξη της Εθνικής Στρατηγικής Εξαγωγών καθώς και για την συγκρότηση προτάσεων για πολιτικές & δράσεις στήριξης των εξαγωγών. Ο ΣΕΒΕ προτείνει τη δημιουργία έξυπνων μοντέλων, όπως ένα joint venture μεταξύ ιδιωτικού τομέα και δημοσίου, συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ για το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων υποστηρικτικών στις ελληνικές εξαγωγές. Σύμφωνα με τον κ. Λακασά: «Με τέτοια μοντέλα, τα οποία έχουν μηδενικό κόστος για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, αφού η όποια μόχλευση θα γίνεται από τον ιδιωτικό τομέα και το ΕΣΠΑ, δεν ενοχλούμε το ΠΔΕ, μιας και δεν υπάρχει και στηριζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις για την ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας».Διαβάστε εδώ τι έγινε τη πρώτη ημέρα εργασιών του σημερινού συνεδρίου του ΣΕΒΕ «Export Summitroadmap to growth», 03 Μαΐου 2012 στο Ξενοδοχείο Hyatt Regency Thessaloniki