8/2/11

ΕΡΓΑΣΙΑ


Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 25% ζητά το ΒΕΘ
Την επέκταση του ποσοστού μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών σε 25% από 10% που αναμένεται να ισχύσει από την 1η Ιουλίου σε εφαρμογή της κάρτας εργασίας ζητά το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης  (ΒΕΘ) με επιστολή του προς τον υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Βασίλη Κεγκέρογλου. Το Επιμελητήριο υπογραμμίζει ότι το μέτρο θα πρέπει να έχει αναδρομική ισχύ από 1.1.2011 για όσους προκαταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές τριών μηνών. Επίσης να παρέχεται αντίστοιχη έκπτωση και στους ασφαλισμένους του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), εφόσον προκαταβάλλουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές.
Παράλληλα το ΒΕΘ προτείνει η καταβολή της σύνταξης να γίνεται και σε όσους οφείλουν εισφορές έως τρία έτη, οι οποίες θα παρακρατούνται από το ποσό της σύνταξης σε ποσοστό 30% και μέχρι την αποπληρωμή τους, επέκταση του χρόνου αναγνώρισης ανατροφής παιδιών και για τις ασφαλισμένες μητέρες στον ΟΑΕΕ, όπως ισχύει για τις ασφαλισμένες στο ΙΚΑ, ενεργοποίηση του μέτρου ιατροφαρμακευτικής κάλυψης για δύο χρόνια στους αυτοαπασχολούμενους που έχουν αδυναμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, κατάργηση της ποινικοποίησης λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΑΕΕ. «Η προσωπική κράτηση δεν θα οδηγήσει στην εξόφληση των οφειλών» αναφέρεται στην επιστολή. Στην επιστολή του το ΒΕΘ επισημαίνει την ανάγκη ύπαρξης μόνιμης και διαρκούς ρύθμισης των οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία με απόφαση των διοικητών των ασφαλιστικών φορέων.
Αναφερόμενο στα προγράμματα του ΟΑΕΔ το ΒΕΘ ζητά:
-Ενεργοποίηση του προγράμματος επιχορήγησης 200.000 θέσεων απασχόλησης με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών για τη διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις.
-Προκήρυξη του προγράμματος «Νέοι Επιχειρηματίες». Σημειώνεται ότι το προηγούμενο αντίστοιχο πρόγραμμα για την Κεντρική Μακεδονία έληξε το καλοκαίρι του 2010.
-Προκήρυξη υλοποίησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-25) που απευθύνονται σε φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών για μικρές επιχειρήσεις, δεδομένου ότι το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,45% είχε μειωμένο ενδιαφέρον από τις επιχειρήσεις.

Μέχρι τις 11 Φεβρουαρίου η παράταση της περαίωσης
Οι φορολογούμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στην περαίωση και δεν τους έχουν αποσταλεί εκκαθαριστικά σημειώματα, θα μπορούν να προσέλθουν στη ΔΟΥ στην οποία ανήκουν, και να ζητήσουν την έκδοσή τους μέχρι και τις 11 Φεβρουαρίου. Η νέα προθεσμία αφορά την υποβολή σχετικών αιτήσεων από τους επιτηδευματίες και την αποδοχή στις αρμόδιες ΔΟΥ των εκδοθέντων ή εκδιδόμενων σημειωμάτων, καθώς και την υποβολή αιτήσεων επίλυσης των διαφορών εκκρεμών υποθέσεων.

Αυστηρές συστάσεις από την τρόικα για μεγαλύτερη ευελιξία στην αγορά εργασίας

Μεγαλύτερη ευελιξία στην αγορά εργασίας και περαιτέρω διευκόλυνση των επιχειρησιακών και ατομικών συμβάσεων ζήτησαν οι εκπρόσωποι της τρόικας κατά τη συνάντησή τους με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας. Μάλιστα, στο πλαίσιο της προσπάθειας για άρση κάθε εμποδίου και καθυστέρησης στην εφαρμογή των επιχειρησιακών συμβάσεων ζήτησαν να ενημερωθούν αναλυτικά για την ταχύτητα της εφαρμογής τους, για τις προβλέψεις του νόμου σε ότι αφορά την εκπροσώπηση των εργαζομένων για την κατάρτιση επιχειρησιακών συμβάσεων και για τον ρόλο των γνωμοδοτήσεων από τα θεσμοθετημένα όργανα, όπως του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ). Πάντως ούτε χθες ετέθη από την τρόικα ζήτημα κατάργησης του 13ου και 14ου μισθού.