1/3/11

ΕΡΓΑΣΙΑ

Τρίτη 1 Μαρτίου 2011

Από 4 Απριλίου οι δηλώσεις ατομικών επιχειρήσεων και επαγγελματιών
Στις 4 Απριλίου, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και του Ε9 (δήλωση ακινήτων) από ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, όσους απόκτησαν εισοδήματα από συμμετοχή σε ΕΠΕ, από κινητές αξίες, από ακίνητα, τους κατόχους ΕΙΧ κ.λπ. χωρίς εισοδήματα, κ.λπ. Η υποβολή των δηλώσεων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών ολοκληρώνεται μέσα σε έντεκα εργάσιμες μέρες ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, με αρχή για το ψηφίο 1 την 4η Απριλίου 2011. Στο μεταξύ εκτός λειτουργίας θα βρίσκεται το TAXISnet έως και την Παρασκευή με αποτέλεσμα όσοι φορολογούμενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και δηλώσεις φόρου εισοδήματος να μην μπορούν να το κάνουν. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων καλεί του υπόχρεους  για τους οποίους οι καταληκτικές ημερομηνίες εμπίπτουν στο διάστημα αυτό να υποβάλουν την εκκαθαριστική τους δήλωση στην αρμόδια ΔΟΥ.

Στο 4,9% ο πληθωρισμός τον Ιανουάριο
Αύξηση 4,9% παρουσίασε ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή του Ιανουαρίου, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιανουαρίου 2010, έναντι αύξησης 2,3% που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση του έτους 2010 προς το 2009.

Προγραμματική σύμβαση του ΒΕΘ με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης – Διεύθυνση Δημοσίων  έργων  Κεντρικής Μακεδονίας
Στην υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης – Διεύθυνση Δημοσίων  έργων  Κεντρικής Μακεδονίας προχώρησε το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Το ΒΕΘ στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος περιβάλλοντος και  αειφόρου  ανάπτυξης   προκειμένου  να     υλοποιήσει το «πρότυπο επιδεικτικό έργο εφαρμογής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας» στο κτίριο όπου στεγάζεται  υπέγραψε την εν λόγω  σύμβαση για την εκτέλεση του έργου, ποσού 181.364,70 ευρώ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τόσο η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης – Διεύθυνση Δημοσίων  έργων  Κεντρικής Μακεδονίας όσο και το ΒΕΘ με το έργο αυτό πρωταγωνιστούν όσον αφορά στην υιοθέτηση καινοτόμων δράσεων και εφαρμογών ενεργειακής αντίληψης. Κύριος στόχος του έργου είναι η εξοικονόμηση ενέργειας ώστε να περιοριστούν οι ενεργειακές απαιτήσεις του κτιρίου, όσον αφορά σε θέρμανση, ψύξη, φωτισμό και ζεστό νερό.