3/3/11

Εφορία: Οι πέντε στόχοι των ελέγχων


Θα υιοθετηθεί σύστημα διασταυρώσεων με κριτήρια κινδύνου και δείκτες φοροδιαφυγής για συγκεκριμένες φορολογικές περιοχές
Νέου τύπου διασταυρώσεις φορολογικών στοιχείων για να εντοπίσει αδήλωτα εισοδήματα και κρυφές συναλλαγές «ρίχνει» στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής το υπουργείο Οικονομικών. Το σχέδιο των νέων διασταυρώσεων ξεδιπλώνεται σε πέντε μέτωπα και αφορά όσους δεν υποβάλλουν δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ, επιχειρήσεις που δεν πλήρωσαν ΕΤΑΚ για το 2009 ή Φόρο Ακίνητης Περιουσίας για το 2010, φορολογούμενους που κρύβουν από την εφορία τα ενοίκια που εισπράττουν, φορολογούμενους που αποκτούν εισοδήματα στο εξωτερικό και δεν τα δηλώνουν, αλλά και όσους αποφεύγουν την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας. Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων προετοιμάζει νέα γενιά σύνθετων διασταυρώσεων με κριτήρια κινδύνου και δείκτες φοροδιαφυγής για συγκεκριμένες φορολογικές περιοχές.

Το σχέδιο
  Το νέο σχέδιο φορολογικών διασταυρώσεων εξετάσθηκε στη συνεδρίαση της Ειδικής Επιτελικής Ομάδας Εργασίας του υπουργείου Οικονομικών, που πραγματοποιήθηκε υπό το Γενικό Γραμματέα Πληροφορικών Συστημάτων Διομήδη Σπινέλλη. Έτσι, στο στόχαστρο της ΓΓΠΣ θα βρεθούν φέτος:
1. Φορολογούμενοι που δεν υποβάλλουν δηλώσεις εισοδήματος και ΦΠΑ, αλλά εμφανίζονται ως πελάτες ή προμηθευτές στις συγκεντρωτικές καταστάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων για τη χρήση του 2009.
2. Επιχειρήσεις που δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις ΕΤΑΚ 2009 ή Φόρου Ακίνητης Περιουσίας 2010 αποφεύγοντας την πληρωμή φόρων για τα ακίνητα που έχουν στην κατοχή τους.
3. Φορολογούμενοι που δεν εμφανίζουν καθόλου στην εφορία τα εισοδήματα από ενοίκια ή δηλώνουν μικρότερα ποσά από αυτά που εισπράττουν στην πραγματικότητα. Θα αναζητηθούν περιπτώσεις ανειλικρινούς δήλωσης εισοδημάτων από ενοίκια βάσει των δηλώσεων των εκμισθωτών και των δεδομένων του Περιουσιολογίου.
4. Φορολογούμενοι που αποκτούν εισοδήματα στο εξωτερικό (τόκους, μερίσματα κ.λπ.). Θα γίνει διασταύρωση των δεδομένων για εισοδήματα που αποκτούνται στο εξωτερικό με τις δηλώσεις εισοδήματος φυσικών προσώπων.
Τα δεδομένα αυτά ανταλλάσσονται εδώ και μια πενταετία περίπου σε ηλεκτρονική μορφή μεταξύ όλων των χωρών του ΟΟΣΑ, στο πλαίσιο διεθνών συμφωνιών και οδηγιών, και μέχρι σήμερα δεν έχουν αξιοποιηθεί. Σε πρώτη φάση ο έλεγχος επικεντρώνεται στους φορολογούμενους που δεν έχουν δηλώσει στην εφορία τα εισοδήματα που απέκτησαν στο εξωτερικό και απέφυγαν τη φορολογία. Οι φορολογούμενοι αυτοί θα κληθούν από την εφορία να τα δηλώσουν και να πληρώσουν τους φόρους που αναλογούν με τις προσαυξήσεις. Στη συνέχεια ο έλεγχος θα προχωρήσει σε βάθος, προκειμένου να διαπιστωθεί, για παράδειγμα, αν τα κεφάλαια των καταθέσεων καλύπτονται από τα εισοδήματα που έχουν δηλώσει οι φορολογούμενοι τα τελευταία έτη, προκειμένου να εντοπισθούν περιπτώσεις με μεγάλη αναντιστοιχία.
5. Φορολογούμενοι που αποφεύγουν την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας. Η συγκεκριμένη διασταύρωση θα αφορά περιπτώσεις μη πληρωμής τελών κυκλοφορίας για τα έτη 2008 και 2009. Στη συνεδρίαση της επιτελικής ομάδας εργασίας αποφασίστηκε ακόμη:
α) Η επεξεργασία δεικτών φοροδιαφυγής για συγκεκριμένες φορολογικές περιοχές, προκειμένου να ιεραρχηθούν αποτελεσματικότερα οι επόμενες διασταυρώσεις και
β) Η λειτουργία μεικτών τεχνικών ομάδων με στελέχη από τη ΓΓΠΣ, τη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας, τη Γενική Διεύθυνση Ελέγχων και το ΣΔΟΕ για την υλοποίηση νέων σύνθετων διασταυρώσεων.

Παράλληλα, αναπτύσσεται εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων «πόθεν έσχες» που οφείλουν να υποβάλουν οι δημόσιοι υπάλληλοι και άλλες επαγγελματικές κατηγορίες (π.χ. δικαστικοί, δημοσιογράφοι κ.λπ.) στον Άρειο Πάγο, την Αστυνομία, το Λιμενικό και το Σώμα Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης. Με το πάτημα ενός κουμπιού δηλωθέντα εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία θα διασταυρώνονται αναδεικνύοντας ασυμφωνίες, οι οποίες θα υποδεικνύουν τους στόχους των ελέγχων.

12 δισ. ευρώ είναι η φοροδιαφυγή
Η φοροδιαφυγή υπερβαίνει τα 12 δισ. ευρώ ετησίως η εμφανής φοροδιαφυγή σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών της Alpha Bank.
Όπως αναφέρεται στο εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων οι απώλειες εσόδων από την αύξηση της φοροδιαφυγής στο ΦΠΑ το 2010 ανέρχονται στα 1,1 δισ. ευρώ και οι απώλειες εσόδων από την αύξηση της φοροδιαφυγής στο φόρο εισοδήματος το 2010 υπερβαίνουν τα 1 δισ. ευρώ.

Πηγή: Ημερησία Online - www.imerisia.gr