28/6/12

Μείωση -υπό προϋποθέσεις- ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΑΕΕ

Της Ρούλας Σαλούρου

Δύο διατάξεις που υπό προϋποθέσεις δίνουν ανάσα σε χιλιάδες ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ, εφαρμόζονται το τελευταίο διάστημα τα ταμείο. Η πρώτη, αφορά στη δυνατότητα μετάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία, με στόχο τη μείωση των ασφαλιστικών επιβαρύνσεων, έως το 2014. Η δεύτερη, αφορά στη δυνατότητα προπληρωμής εισφορών, με έκπτωση. Και στις δύο περιπτώσεις, οι οποίες σημειωτέων μπορούν να συνδυαστούν, υπάρχει μια βασική προϋπόθεση. Οι ασφαλισμένοι πρέπει να είναι ασφαλιστικά ενήμεροι. Πρέπει δηλαδή να  μην χρωστούν ή τουλάχιστον να έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση και να καταβάλλουν ανελλιπώς τις δόσεις.

Σε μια εποχή που η μία εμπορική επιχείρηση κλείνει μετά την άλλη, στερώντας από το δημόσιο από 13.000 έως 285.000, από φόρους, εισφορές κλπ, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ΕΣΕΕ, το ταμείο των ελευθέρων επαγγελματιών αναζητά ρευστότητα, από τους καλοπληρωτές, επιβραβεύοντας παράλληλα όσους καταβάλλουν εισφορές με έκπτωση επί του αναλογούν ποσού.

Να σημειωθεί ότι, ο υπουργός Εργασίας Γ. Βρούτσης, συναντήθηκε χθες, με την διοικήτρια του ΟΑΕΕ, Γ. Κωτίδου και ενημερώθηκε για την κατάσταση του ταμείου. Όπως έχει αποκαλύψει το capital.gr,  το έλλειμμα του κλάδου σύνταξης για το τρέχον έτος, εκτιμάται σε 92 εκατ. ευρώ, παρά την αυξημένη κρατική χρηματοδότηση που έχει προβλεφθεί… Μέχρι το 2016, το έλλειμμα του ΟΑΕΕ σε ενοποιημένη βάση, σύμφωνα με έγγραφο της διοικήτριας του ταμείου Γεωργίας Κωτίδου, θα αγγίξει τα 3,65 δισ. ευρώ!

Όλο το προηγούμενο διάστημα οι ασφαλισμένοι στον Οργανισμό που παρά την ύφεση και την κρίση είναι συνεπείς και επιθυμούν να εφαρμόσουν τις συγκεκριμένες διατάξεις, διαπίστωναν ότι… δεν μπορούσαν καθώς εκκρεμούσε η έκδοση των προβλεπόμενων κανονιστικών πράξεων.

Το τελευταίο διάστημα υπεγράφησαν, μια υπουργική απόφαση και μια εγκύκλιος και πλέον, οι συνεπείς ασφαλισμένοι μπορούν να κάνουν χρήση μιας ή και σωρευτικά των δύο διατάξεων που οδηγούν σε μείωση εισφορών.

Αναλυτικά, δικαίωμα επιλογής στην αμέσως κατώτερη ή στη δεύτερη κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία από την κατηγορία στην οποία υπάγονται υποχρεωτικά  έχουν έως και το τέλος του 2014, οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ που δεν έχουν ληξιπρόθεσμη οφειλή ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών και είναι ενήμεροι.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η κατάταξη σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία και συνεπώς της σημαντικής ελάφρυνσης προς τους δοκιμαζόμενους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοκινητιστές και εμποροβιοτέχνες, ισχύει για όσο χρόνο οι ασφαλισμένοι είναι ενήμεροι τόσο γιατί καταβάλλουν κανονικά τις εισφορές τους όσο και γιατί τηρούν τους όρους της τυχόν ρύθμισης.

Σε περίπτωση απώλειας του δικαιώματος κατατάσσονται στην κατηγορία που βρίσκονταν πριν την αίτηση.

Ασφαλισμένοι που έχουν υπαχθεί σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία έως 31.12.2014 κατατάσσονται αυτοδίκαια από 01.01.2015 στην κατηγορία που θα υπάγονταν εάν δεν είχαν υποβάλλει αίτηση.

Το δικαίωμα επιλογής κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία ασκείται με αίτηση του ασφαλισμένου, άπαξ και ισχύει έως την 31.12.2014. Η κατάταξη στην υποχρεωτική ασφαλιστική κατηγορία και η καταβολή των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών στην επιλεγείσα ασφαλιστική κατηγορία αρχίζει από το επόμενο προς έκδοση δίμηνο μετά την ημερομηνία αίτησης.

Ασφαλισμένοι που έχουν ασκήσει ή θα ασκήσουν το δικαίωμα προκαταβολής εισφορών με την έκπτωση μπορούν να ασκήσουν παράλληλα και το δικαίωμα επιλογής κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία.

Η αίτηση κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία υποβάλλεται στο αρμόδιο, κατά περίπτωση, Περιφερειακό Τμήμα του ΟΑΕΕ  το οποίο εκδίδει τη σχετική πράξη κατάταξης.

Παράλληλα, με εγκύκλιό του ο ΟΑΕΕ ενημερώνει τους ασφαλισμένους του, ότι όποιος προκαταβάλει τις εισφορές του, δικαιούται έκπτωση η οποία ορίζεται για τον πρώτο μήνα προπληρωμής σε 1% προσαυξημένο κατά 1% για κάθε επόμενο μήνα προπληρωμής και μέχρι δώδεκα συνεχείς μήνες.

Ειδικότερα, ορίζεται, ότι ως πρώτος μήνας προεξόφλησης είναι ο επόμενος της ημερομηνίας αιτήσεως που υποβάλλει ο ασφαλισμένος.

Εάν η καταβολή των εισφορών δεν γίνεται την ημέρα της αιτήσεως, αλλά μεταγενέστερα, ο πρώτος μήνας προεξόφλησης θα συμπίπτει με την έναρξη του αμέσως επόμενου, της ημερομηνίας καταβολής, ακέραιου διμήνου.

Συνεπώς, ελάχιστος χρόνος προεξόφλησης θα είναι 2 μήνες και  περισσότερος 12 μήνες.

Ο νέος τρόπος υπολογισμού του χρόνου προεξόφλησης θα ισχύσει για αιτήματα που θα υποβληθούν μετά την 1-7-2012.

Το δικαίωμα προπληρωμής ασφαλιστικών εισφορών παρέχεται μόνο στους ασφαλισμένους που έχουν εξοφλήσει ολοσχερώς τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις. Ασφαλισμένοι που τηρούν ενεργή ρύθμιση δε δικαιούνται προεξόφλησης εισφορών.

Η αίτηση για προπληρωμή θα συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία ο ασφαλισμένος θα δηλώνει ότι: «αν από νεότερα στοιχεία προκύψουν διαφορές στις προεξοφληθείσες εισφορές έχει την υποχρέωση να τις καταβάλλει».

Οι εισφορές υπέρ Ε.Λ.Ε. – Ε.Λ.Ε.Ε. και Ε.Λ.Α. δεν επιδέχονται έκπτωση, καθόσον είναι εισφορές που εισπράττονται από τον ΟΑΕΕ αλλά αποδίδονται στους αρμόδιους φορείς.

Σε περίπτωση που στο χρονικό διάστημα προεξόφλησης μεσολαβεί λήξη απαλλαγής Κλάδου Υγείας, το χρονικό διάστημα μετά τη λήξη της απαλλαγής θα προεξοφλείται με τον Κλάδο Υγείας.

http://www.capital.gr/News.asp?id=1541872