16/5/13

Παρέμβαση του ΣΕΒΕ για τη διατήρηση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΓΓΒ) και την αναβάθμισή της σε πολύτιμο μοχλό για την ουσιαστική υποστήριξη των παραγωγικών-μεταποιητικών και εξωστρεφών επιχειρήσεωνΜε επιστολή που απέστειλε σήμερα, 16.05.13, ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ κ. Δημήτρης Λακασάς στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Κωστή Χατζηδάκη, εξέφρασε την αντίθεση της Διοίκησης του Συνδέσμου για την ενδεχόμενη κατάργηση της αυτόνομης Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΓΓΒ).
Ο κ. Λακασάς στην επιστολή του αναφέρει ότι τους τελευταίους μήνες έχει ορθώς ξεκινήσει από το κυβερνητικό επιτελείο μία διαδικασία διοικητικής μεταρρύθμισης, σε συνεργασία των επιμέρους Υπουργείων με το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ωστόσο κρίνεται ως λανθασμένη και σε κάθε περίπτωση ατυχής η –πιθανή- κατάργηση της ΓΓΒ.
Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ στην επιστολή του τονίζει ότι είναι αδιανόητο από τη μία πλευρά να επιδιώκουμε να ανατρέψουμε το υφιστάμενο αναπτυξιακό μοντέλο, κάνοντας στροφή στην παραγωγή και στην εξωστρέφεια και την ίδια στιγμή να καταργούμε την αυτοτέλεια δομών, οι οποίες υποστηρίζουν άμεσα τον ιδιωτικό τομέα, τη βιομηχανική και βιοτεχνική παραγωγή και τη μεταποίηση. Αναφέρθηκε μάλιστα και στη στρατηγική που έχει υιοθετήσει η Ε.Ε για την περίοδο 2014-2020, με στόχο την επαναβιομηχάνιση (re-industrialization) της Ευρώπης, επισημαίνοντας ότι η συμμετοχή της βιομηχανίας στο ελληνικό ΑΕΠ βαίνει συνεχώς φθίνουσα, από το 18% το 1981 στο 8,7 % το 2012 και, πέραν πάσης αμφιβολίας με βάση τα ευρωπαϊκά δεδομένα, κρίνεται αναγκαία η ύπαρξη και η λειτουργία μιας διοικητικής δομής στο Υπουργείο Ανάπτυξης, που να ασχολείται αποκλειστικά με τον τομέα της Βιομηχανίας και της παραγωγής και να είναι αρμόδια για την άσκηση βιομηχανικής πολιτικής.
Επιπλέον, η συγκεκριμένη Γενική Γραμματεία, τα τελευταία ιδίως χρόνια, έχει αναπτύξει ιδιαίτερα στενή συνεργασία με τους επιχειρηματικούς φορείς και τις επιχειρήσεις, συσσωρεύοντας πολύτιμη τεχνογνωσία και αντίληψη σχετικά με τις πραγματικές ανάγκες και τα προβλήματα των επιχειρήσεων. Με την προωθούμενη κατάργηση  της ΓΓΒ, όλη αυτή η τεχνογνωσία και η εμπειρία δυστυχώς θα εξαλειφθούν.
Ο κ. Λακασάς εξέφρασε τη διαφωνία του ΣΕΒΕ, αναφέροντας χαρακτηριστικά στην επιστολή του ότι στο πλαίσιο της Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ήταν αναμενόμενη η ενίσχυση και η ενδυνάμωση της συγκεκριμένης δομής και όχι η κατάργησή της και το γεγονός αυτό δείχνει τη διαχρονική απουσίααντικειμενικών, αξιοκρατικών – αλλά κυρίως - αναπτυξιακών κριτηρίων στον οποιοδήποτε σχεδιασμό. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΣΕΒΕ, ζητούμενο ήταν και παραμένει η στήριξη και ηεπέκταση της βιομηχανικής-βιοτεχνικής και παραγωγικής βάσης της χώρας, η ανάπτυξη της ελληνικής μικρομεσαίας επιχείρησης, αλλά και η χάραξη μίας μακροπρόθεσμης βιομηχανικής και εξαγωγικής πολιτικής.
Ο ΣΕΒΕ ζητά την άμεση παρέμβαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τη διατήρηση της ΓΓΒ, η οποία θα πρέπει όχι μόνο να διατηρηθεί ως αυτοτελής δομή, αλλά να ενισχυθεί περαιτέρω και να αποτελέσει έναν πολύτιμο μοχλό για την ουσιαστική υποστήριξη των παραγωγικών-μεταποιητικών και εξωστρεφών επιχειρήσεων.